Produserer det mange mener er verdens beste instant kaffe!

SPRAYTØRKET

BULK

AGGLOMERERT

PAKNINGER

FRYSETØRKET

KAFFEOLJE

Bærekraftig utvikling er en verdi som forbinder prosesser og mennesker

Miljø

Gjennom ansvarlig bruk av naturressurser og konkrete handlinger er det mulig å beskytte miljøet og sikre klodens sikkerhet

Sosial

Ved å anerkjenne sin rolle og sosiale ansvar, bidrar Cacique til lokale organisasjoner som også søker å fremme en bedre fremtid for alle

Styresett

Etter den beste bedriftsstyringspraksisen, har Cacique som mål å kontinuerlig kvalifisere og ta vare på sin mest dyrebare ressurs: menneskelig kapital

Sertifisert kvalitet

For Cacique betyr å oppnå og vedlikeholde disse sertifiseringene kontinuerlig utvikling og fremfor alt å verdsette kundetilfredshet og matsikkerhet.

Scroll to Top