Ansvarsfraskrivelse

Les dette før du vurderer informasjonen på dette nettstedet:

Informasjonen på denne nettsiden er IKKE ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom eller tilstand. Rådfør deg alltid med lege eller kvalifisert helsepersonell før du foretar betydelige endringer i kostholdet ditt. 

Claudia Renata Peres Münch-Yttereng
CRO sorze4 AS
Master of Science, Nutrition, obesity and eating disorders,

 Innholdet på nettstedet sorze4.com (dette) nettstedet, eller våre sider på sosiale medier, som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest eller andre materialer distribuert av sorze4 AS, er ment å gi nyttig og informativt materiale.

Rådfør deg alltid med legen din eller kvalifisert helsepersonell før du foretar betydelige endringer i kostholdet ditt og før du vedtar eller anbefaler andre, eventuelle forslag eller informasjon som er lagt ut av oss.

Eventuelle uttalelser eller påstander om mulige helsemessige fordeler som er gitt om noen matvarer eller kosttilskudd, har ikke blitt evaluert av Mattilsynet, eller EFSA, eller noen annen enhet som godkjenner helsepåstander.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdom.

Alt innhold og informasjon som er gjort tilgjengelig fra sorze4 AS er gitt «som det er» uten garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-overtredelse.

Du er enig i at du opprettholder ansvaret for dine egne unike helseproblemer, og det er på egen risiko at du ikke søker råd fra en helsepersonell. sorze4 AS gir ingen garantier for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til informasjonen på denne nettsiden, da det er viktig å forstå at medisinsk forskning er i stadig utvikling.

Du forstår og er enig i at alt innhold, tekst, grafikk, koblinger, oppskrifter, råd, informasjon og meninger uttrykt på sorze4.com (nettside eller annen publikasjon som Facebook, Twitter, Instragram og annen media/publikasjon) kan endres uten varsel når som helst. Enhver beslutning du bestemmer deg for å følge basert på råd fra sorze4 AS er basert utelukkende på din egen beslutning, og sorze4 AS har ingen ansvar fra noe som helst, bra eller dårlig.

Hvis du opplever en medisinsk nødsituasjon av noe slag, er det ditt ansvar å kontakte en lege.

Alle enkeltpersoner er unike, og dermed er din personlige tilfredshet ikke garantert. Denne informasjonen (og bruk av våre produkter) er helt frivillig og på egen risiko. sorze4 AS gir ingen garanti, ingen uttrykt eller underforstått sådan, angående innholdet på dette nettstedet.

Vi er ved lov (i noen land) forpliktet til å informere deg og publisere ovennevnte (obligatoriske) ansvarsfraskrivelse – Ta til deg det du vil og husk at våre produkter aldri var ment å erstatte medisinering, medisinsk behandling, men i stedet er noen av dem ment å være en mer naturlig og sunnere (ingen spesifikke undersøkelser viser at det er) alternativ for de som vil redusere bruken av sukker og kunstige søtningsmidler, eller på andre måter, forsøke å gjøre et sunnere valg.

Ønsker deg god helse gjennom sunn fornuft!

Scroll to Top