Snart kommer prissjokket på dagligvarer!

De siste 30 dagene, fra 25. august til i dag, 24. september har Norges Bank og regjeringens politikk resultert i et kursfall for den norske kronen tilsvarende 10% mot USD (og ca. 7,5% mot EUR). For fastlands-Norges primærnæringer, som lakseoppdrett og fiske, vil det kanskje se ut som om dette er positivt, men selv laksenæringen […]

Snart kommer prissjokket på dagligvarer! Read More »