Snart kommer prissjokket på dagligvarer!

De siste 30 dagene, fra 25. august til i dag, 24. september har Norges Bank og regjeringens politikk resultert i et kursfall for den norske kronen tilsvarende 10% mot USD (og ca. 7,5% mot EUR). For fastlands-Norges primærnæringer, som lakseoppdrett og fiske, vil det kanskje se ut som om dette er positivt, men selv laksenæringen er avhengig av import, på lik linje med landbruket som kjøper importert for. For olje-, og gasseksport vil inntektene i norske kroner gå opp, noe som kanskje er motivet bak. Kanskje er det regjeringen som har et behov for å vise gode tall, men de fleste forstår at en slik politikk verken er inflasjonsdempende, eller positiv for norske borgere. Forbrukerne.

95% av vår omsetning er i USD, EUR og BRL

Mange norske dagligvarekjeder hevder å være åpen for nye produkter, men vår erfaring gjør at vi betviler dette. Vi har produkter i nesten 20 land og av disse ser det ut til at Norge har det minst mottakelige markedet for sunnere alternativ til det som selges i dag. I andre land er det forbrukerne som driver frem behovet for slikt som sukkererstatninger og sukkerfrie produkter. 

Fordi nesten hele vår omsetning er i en eller annen utenlandsk valuta spiller det egentlig liten rolle for oss når den norske kronen går ned. Vi kjøper inn i utenlandsk valuta og selger i utenlandsk valuta, men for alle små kaffebrenneri som kjøper grønne kaffebønner fra oss betyr det at kaffeprisen er opp 10% de siste 30 dagene.

Dyrere varer for deg som er forbruker

Norge er 45% selvforsynt med matvarer (i beste fall og i teorien). Det betyr at 55% importeres hvilket med 10% fall i kronekursen på 30 dager betyr at matvarene vil gå opp minst 5% (fordi halvparten er importert). For annet, som klær, elektronikk, nesten alt som er importert vil gå opp 10%, og sydenturen vil få samme prisstigning. Ser vi tilbake 12 måneder i tid så har kronekursen falt nesten 20% mot USD. 

Regjeringen sier norsk økonomi går så det suser, men gjør den egentlig det?

Man kan kanskje si at man ikke har omsetningssvikt. Folk bruker jo de pengene de har, så omsetningen kan for så vidt bli den samme. Men går det så det suser? Det handler neppe bare om omsetning i kroner? En næringsdrivende som selger for like mye i kroner, men får 20-30% svikt i omsetningen pga. inflasjon vil kanskje vurdere å gå til oppsigelse av 20-30% av de ansatte? Er det det politikerne ønsker? 

Man kan jo se det som om man ønsker å frigi arbeidskraft fordi det er mangel på slikt i Norge. Fordi det er vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft, men det er vel ikke slik at man kan gå fra å være baker til å bli ernæringsfysiolog, sånn helt uten videre, fordi man har jobbet med mat?

Det går ut over kvaliteten

 Det har vært slik de siste årene at økt pris gir dårligere kvalitet. I fjor doblet prisen seg for grønne kaffebønner. Etter doblingen har vi hatt 20% fall i kronekursen. Det betyr at en sekk kaffe som tidligere kostet 160 USD fra bonden, pluss  240 Kr i frakt, nå har fått en pris på 300 USD, pluss dobbelt fraktpris (de har også gått opp) og da med kursfall på toppen  ser vi at prisen på kaffebønner levert i Norge er ca. 45% opp. Det resulterer at mange små kaffebrennere, noen av dem sliter kanskje med økonomien på tross av at det går så det suser i norsk økonomi, disse velger da på nederste hylle.

Det billigste som er å oppdrive i Europa i dag ser ut til å koste ca. USD 6,20 inkl. frakt til Norge. Dette er da en kaffe som i beste fall tilsvarer det man finner i dagligvarebutikker og ikke noe vi ville klassifisert som spesialkaffe.

Vi får stadig overvåkningsvarsel om  kunder med nedsatt kredittlimit

Når vi selger til kunder med kreditt, ofte langt over det et kredittovervåkningsselskap ville satt som kredittlimit, da må vi selvsagt følge med. Beklageligvis ser vi stadig oftere at en del kunder sliter med å betjene gjeld til leverandører. Det betyr at også vi må være litt restriktive, men primært ser vi på betalingshistorikken i forhold til oss.

Hva med sorze4? Går det så det suser hos oss?

Suser ville vært en overdrivelse, men i følge MyScore og Experian har vår rating gått opp, mens for de fleste andre har det ofte gått betydelig ned. Det setter oss inn på listen blant de 5-6% med best kreditscore i Norge. Disse tallene er da beregnet ut fra 2021 som kanskje ikke er et av våre beste år, men vi kom oss gjennom Covid restriksjoner og det suser litt i 2022, men ikke pga. salg i det norske dagligvaremarkedet.

Vi er svært fornøyd med stadig økende salg av JustSweet til Balkan-landene, Singapore og Brasil.

 

    

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top