sorze4 AS kjøper Golden Waffles AS

sorze4 har inngått en avtale med aksjonærene i Golden Waffles AS om utkjøp. Golden Waffles AS vil bli fusjonert med sorze4 AS innen utløpet av 2022.

Produktene solgt av Golden Waffles AS, produseres av sorze4 AS. Produksjonen fortsetter som før, men sorze4 AS sitt fokus vil være salg i Brasil hvor vi har en distributør med 60 selgere, og salg til etablerte kunder i andre deler av verden. Til land som bla. Slovenia, Kroatia, Italia, Singapore og Japan. 

Ingen krise i Golden Waffles AS


Mot det som ofte har vært normalen for mange nystartede selskaper, der nesten 90% går konkurs i løpet av de første 3 år er det ingen økonomiske årsaker til at aksjonærene selger seg ut.  I løpet av 3 driftsår har selskapet alltid hatt et overskudd. 

Utfordringen har vært bemanning og det ble bestemt at det gikk med for mye tid for aksjonærene. Derfor ble selskapet kjøpt opp av sorze4.

Til aksjonærene i Golden Waffles AS sier vi takk for handelen!

 

Salg av utsyr fra lager i Norge

Skulle du ønske å benytte deg av en “røverpris” på slikt som amerikanske vaffelbakere kan slike kjøpes fra vår nettbutikk claudiamunc.com

Vi har også tilbud på Canadisk maple sirup. FIrmakunder, kaféer eller restauranter som ønsker en kvantumsrabatt når det kjøpes kartonger med 4 stk. kan ta kontakt med oss.

Vi har snart tømt lageret for minipannekake bakere så skulle du ønske å lage slike som de gjør det på Burger King så bør du være raskt ute.

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top