Høyere kaffepris blir den nye hverdagen…

Frost i 2020 og frost i tillegg til tørke i 2021 har ført til små avlinger og bil resultere i høyere kaffepriser. Vi har hatt samtaler med våre partnere i Brasil og ingen forventer lavere priser før tidligst i 2024.

I følge E24, som har en artikkel om de nye kaffeprisene, mener New York Times at dette skyldes ulovlig hogst i Amazonas noe som for så vidt kunne påvirket det som kalles “the flying rivers from the Amazon”, nedbørsskyer som trekker fra Amazonas og sørover i Brasil og gir viktig nedbør i landbruksområdene lenger sør. Brasils National Meteorology System er nedbørunderskuddet i Paraná-bassenget sannsynligvis knyttet til innflytelsen fra to store atmosfæriske fenomener, La Niña og Antarktis-oscillasjonen som gir et kaldere og tørrere klima.

Alle kaffeleverandører må før eller senere sette opp prisen

Mange har allerede justert prisene, men ettersom de fortsatt har kontrakter inngått tidligere vil de nok måtte ta flere justeringer fremover. Vi vil også justere prisene, I følge artikkelen i E24 så har innkjøpsprisen for Löfberg gått opp med 18 kr/kg, og det er vel der vi også vil ende opp. Et tilsvarende tillegg i pris. Vi anbefaler derfor ingen av våre kunder, microbrenneriene, å inngå langsiktige avtaler hvor prisen er basert på hva kaffe har kostet frem til nå.

Vi endrer vår leveringsstrategi

 Dobbel pris betyr dobbelt så mye kapital bundet i varelager. For oss er marginene for lave til at vi kan fortsette som vi har gjort det til nå, og binde opp store summer i varelager. Vi vil nok ha noen sekker liggende for nye kunder, men de som allerede kjøper fra oss må forberede seg på nye rutiner, hvis de ønsker de beste prisene.

Ønsker du å kjøpe grønne bønner fra oss må du varsle i god tid slik at vi kan ta det i betraktning når vi fyller contanere. Når containere ankommer vil våre kunder få tilsendt det de har reservert, og de som har kreditt får faktura med 15 dagers forfall. Årsaken er selvsagt at det for oss er kostnadsbesparende å gjøre det slik. Det krever imidlertid fra kunden at de ser litt lenger frem enn til neste dag, noe mange allerede gjør.

OBS! Tidligere avtaler for spesifikke volum, der kunden ikke har gitt oss en schedule for levering, som har vært en forutsetning er å anse som ikke bekreftet og vi kan ikke se oss som forpliktet til levering til andre enn de som har fulgt instruksen. Vi har per i dag en ordrereserve på ca. 10-millioner som er bekreftet med leveringsdato.

Logistikkproblemer

 Det er ikke bare kaffeprisen som vil være en utfordring fremover. Logistikk, til land, på tog og bil, til sjøs, fraktpriser har gått vesentlig opp. Et større problem er å finne plass på båt og tog. Vi risikerer derfor at vi ikke får leveringer når de skal komme. Vi kan derfor bare estimere ankomst. Vi mottok en container på fredag, en som skulle vært hos iss i slutten av juli.

Er du en av våre kunder? Da kan du kontakte oss hvis du ser utfordringer, så skal vi se hvordan vi kan hjelpe.

Scroll to Top