Grønt Punkt

Vi mener det er viktig å verne om naturen. Vårt varemerke “The Amazon Secret” er et av våre produkter hvor vern av natur og regnskog har fokus. Det er selvsagt ikke bare fjerntliggende natur som fortjener beskyttelse. Det er også viktig for norsk natur.

Selv om du nok aldri har sett noe av vår kaffeemballasje liggende slengt i naturen, så er vi allikevel medlem av Grønt Punkt.

Sammen med andre medlemmer i Grønt Punkt, og forbrukere som resirkulerer, bidrar vi til at Norges samlede utslipp av CO2 reduseres med 350.000 tonn. Den viktigste her er selvsagt våre kunder, og deres kunder som står for resirkuleringen, så med dette fremfører vi vår takk til alle dere som bidrar til å beskytte norsk natur.

Utvidet produsentansvar (EPR)

I hele Europa tar også produsenten av et produkt produsentansvar for emballasjen – i forhold til å forebygge emballasjeavfall i utgangspunktet, men også i forhold til å optimalisere gjenbruk og gjenvinning av det som ikke kan forhindres. For Tyskland er gjennomføringen av dette ansvaret sikret av Verpackungsgesetz (emballasjeloven).

Det er her Zentrale Stelle Verpackungsregister (Central Agency Packaging Register – ZSVR) påtar seg oppgaven med å registrere de som har produsentansvar, offentliggjøre dem og fremme åpenhet og rettssikkerhet gjennom andre aktiviteter (f.eks. datarapportering). ZSVR overvåker også ytterligere økologiske mål, for eksempel overholdelse av gjenvinningskvoter og økonomisk støtte for å fremme mer bærekraftig emballasje.

sorze4 AS er registrert som distributør av varer i Tyskland og har LUCID registreringsnummer: DE1297000889324

Våre varemerker “The Amazon Secret®” registrert i hele EU, og i Brasil og “Claudia Münch®” har emballasje registrert og godkjent for salg i det tyske markedet.

sorze4 AS har i forbindelse med salg til det tyske markedet og registrering i det sentrale tyske emballasjeregisteret (ZSVR) valgt å bruke det tyske Grønt Punkt da vi benytter Grønt Punkts logo på emballasjen som nå skal til det tyske markedet.

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top