Bruk av kunstige søtningsmidler i bakevarer er forbudt av EU og i EØS (inklusive Norge)

EU-kommisjonens forordning 2018/97 , publisert 23. januar 2018, i Official Journal L 17, forbyr bruk av kunstige søtningsmidler i fine bakeriprodukter rettet mot personer med spesielle kostholdsbehov. EUs tilsetningsstoffsforskrift 1333/2008 tillot ikke bruk av søtningsmidler i fine bakervarer med unntak av søtningsmidler i “fine bakervarer til spesiell ernæringsmessig bruk” .

Etter revisjonen av EUs regler om mat til bestemt ernæringsmessig bruk i 2013 konkluderte EU-kommisjonen med at autorisasjonen av kunstige søtningsmidler i “fine bakervarer til spesiell ernæringsmessig bruk” ikke lenger er berettiget, og at disse produktene ikke lenger kan markedsføres.

Som et resultat av EUs nye regler for kostholds/mat, som har vært gjeldende siden juli 2016, måtte en rekke produkter med kostholds egnethetserklæringer merkes på nytt og/eller omformuleres.

Kommisjonsforordning 2018/97 fjerner kategorien “fine bakervarer til spesielle ernæringsmessige bruksområder” fra forskrift for tilsetningsstoffer, noe som betyr at følgende søtningsmidler ikke lenger kan brukes i bakervarer i EU:

  • E 950 Acesulfame K
  • E 951 Aspartame
  • E 952 Cyklamsyre og dets Na- og Ca-salter
  • E 954 Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salter
  • E 955 Sucralose
  • E 959 Neohesperidine DC
  • E 961 Neotame
  • E 962 Salt av aspartam-acesulfam
  • E 969 Advantame

Kommisjonsforordning 2018/97 gjelder fra 13. februar, 2018.

 

Scroll to Top