Miljø og bærekraft

Kaffe smaker bedre når den er bærekraftig og rettferdig!

 

 

Endring av energikilder

98%

Avfall til resirkulering eller kompostering

↓23%

Vannforbruk

Redusert vannforbruk

↓24%

Mindre utslipp

Behandling av avløpsvann som slippes ut i miljøet.

23%

Gjenbruk av vann

Gjennom internt gjenbrukssystem.

Ansatte

+30000

+30K

Timer investert i opplæring og utvikling i 2020

Turnover: 1,8 % per år.
Ansettelsestid (snitt) for ansatte: 9,5 år.
Gjennomsnittsalder på ansatte: 38,2 år.

Opplæringsøkter som dekket emner som: “Etisk oppførsel og overholdelse”, “sertifiseringer”, “yrkessikkerhet”, “god produksjonspraksis”, blant andre.

1102

Arbeidere blant ansatte, entreprenører og praktikanter

60 % av de ansatte i aldersgruppen 30 til 50 år.
15,2 % av ansatte er over 50 år.
25 % av de ansatte er under 30 år.
44,8 % av traineene ble ansatt i 2020.

PLR – Profit Sharing: En praksis med å dele ut til ansatte en del av resultatene som er oppnådd i løpet av året, som en anerkjennelse for deres innsats for å nå etablerte mål.

100%

Av ansatte omfattet av tariffavtaler og innarbeidede systemer for HMS.

Yrkesgymnastikk, tilbudt ansatte ved alle enheter.

Foredrag for ansatte og deres familier om nye temaer innen området hygiene, helse og sikkerhet.

Sportsaktiviteter for ansatte og familie inkludert spill, interne mesterskap, og fysisk kondisjon.

Grønne fremskritt

Siden 2020.

Reduksjon i klimagassutslipp.

↓64%DHG / tonn produsert kaffe

 

↑65%

Fornybar ren energi (biomasse)

Scroll to Top