Senior man in Santa Claus costume reading newspaper and drinking coffee

Årsaken til høyere kaffepriser

Jan Yttereng

Jan Yttereng

Kaffe er en av verdens mest populære drikker, men også en av de mest volatile råvarene. Prisen på kaffe påvirkes av mange faktorer, som vær, tilbud, etterspørsel, politikk og spekulasjon. I 2023 har kaffeprisen steget kraftig, og nådd det høyeste nivået på over ti år. Hva er grunnene til denne prisøkningen, og hva betyr det for forbrukere og produsenter?

En av de viktigste årsakene til den høye kaffeprisen er den globale mangel på arabica, den mest dyrkede og foretrukne kaffesorten. Arabica står for omtrent 60 prosent av verdens kaffeproduksjon, og dyrkes hovedsakelig i Latin-Amerika. I 2022 ble arabica-avlingene hardt rammet av ekstremvær, som tørke i Brasil og frost i Colombia. Disse hendelsene reduserte tilbudet av arabica med anslagsvis 10 prosent, noe som førte til en økning i etterspørselen og prisen.

En annen faktor som bidrar til den høye kaffeprisen er den økte etterspørselen etter kaffe i Kina og India, som er to av verdens raskest voksende økonomier. Disse landene har opplevd en økning i forbruket av kaffe de siste årene, spesielt blant unge og urbane befolkninger. Kaffe har blitt et symbol på status og livsstil i disse markedene, noe som driver opp etterspørselen og prisen.

En tredje faktor som påvirker kaffeprisen er den geopolitiske situasjonen i noen av de største kaffeproduserende landene. For eksempel har Etiopia, som er verdens femte største kaffeprodusent, opplevd en borgerkrig siden 2020, noe som har forstyrret produksjonen og eksporten av kaffe. I tillegg har noen land innført eksportrestriksjoner eller avgifter på kaffe for å beskytte sine innenlandske markeder eller øke inntektene, noe som har redusert tilgjengeligheten av kaffe på det globale markedet.

Den høye kaffeprisen har ulike konsekvenser for ulike aktører i kaffeverdikjeden. For produsenter kan den høye prisen være en mulighet til å øke inntektene og investere i bedre utstyr og bærekraftige praksiser. Men den høye prisen kan også være en trussel, da den kan føre til overproduksjon og prisfall i fremtiden. For forbrukere kan den høye prisen bety at de må betale mer for en kopp kaffe, eller velge billigere alternativer som robusta eller instant kaffe. For handelsmenn og spekulanter kan den høye prisen være en kilde til profitt eller tap, avhengig av hvordan de posisjonerer seg i markedet.

Kildehenvisninger:

– [Kaffe – Futureskontrakt – Priser | 1972-2023 Data | 2024-2025 Forventning](https://no.tradingeconomics.com/commodity/coffee)
– [Hvorfor har kaffen blitt dyrere? | Kaffe.no](https://kaffe.no/hvorfor-har-kaffen-blitt-dyrere%ef%bf%bc/)
– [Coffee – Price – Chart – Historical Data – News – TRADING ECONOMICS](https://tradingeconomics.com/commodity/coffee)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent Post

Recent Post

Claudia Münch

Rwanda Rebero Kinini

I vår nettbutikk kan du nå bestille en fantastisk god kaffe fra Rwanda Rebero som vi har brent litt mørkere slik at den passer godt

Les mer »

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top