Arbeidsmiljøloven gjelder også for kaffebrenneri

For den som er ung og rask, stor og kraftig føles det kanskje ikke ut som en utfordring når man skal flytte en 60-70 kg tung jutesekk med kaffe, fra lageret til kaffebrenneriet. Selv om man klarer det er det kanskje ikke ideelt og derfor har vi i det siste fått en del sekker pakket i 30 kg sekker, og 20 kg kartonger.

Arbeidstilsynet sier følgende:

Tungt arbeid

Tungt arbeid er én eller flere arbeidsoperasjoner som enkeltvis eller samlet kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet hos arbeidstakeren. Flere arbeidsoperasjoner som hver for seg ikke betraktes som tunge, kan til sammen og over tid gi for høy totalbelastning. Typiske tunge arbeidsoperasjoner er løfting, bæring, stabling, skyving, trekking, senking og vridning.

Som arbeidsgiver er man ansvarlig for det fysiske arbeidmiljøet og at arbeidstakere ikke blir utsatt for uheldige belastninger:

§ 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

(2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.

Belastning og risiko ved tungt arbeid

Tungt manuelt arbeid kan føre til slitasjeforandringer over tid, spesielt i rygg, hofter og knær. Det kan også gi akutte plager og føre til ulykker. Manuell håndtering av varer, utstyr, mennesker og andre objekter kan særlig føre til helseskade dersom det:

 • er for tungt eller for stort
 • er uhåndterlig eller gir dårlig tak
 • er ustøtt eller har et innhold som kan forskyve seg
 • har en slik plassering at det må holdes på avstand fra kroppen eller må håndteres ved å bøye eller vri kroppen
 • på grunn av sin ytre form eller konsistens kan påføre arbeidstaker skader

Arbeidstilsynet har lagt ut en vurderingsmodell for tungt arbeid.

Følg disse anbefalingene:

 • Stående stilling: Unngå enkeltløft tyngre enn 25 kg under optimale forhold.
 • Bæreavstanden bør ikke overstige 20 m på plant underlag.
 • Stående og gående arbeid: Total løftevekt per dag bør ikke overstige 6000 kg.
 • Sittende arbeid: Total løftevekt per dag bør ikke overstige 3000 kg.

Merk at belastninger og risiko må alltid vurderes opp mot den enkeltes forutsetninger og helse.

Vurderingsmodell for anbefalte vektgrenser i stående stilling:

Skjema til vurdering av gjenstandens vekt relatert til avstanden fra kroppen (rekkeavstand).

Reduser risikoen for helseskade

Arbeidsgiver skal redusere risikoen for at ansatte blir utsatt for helseskade. Om arbeidsgiver ikke tar hensyn til risiko for helseskade vil det kunne utløse erstatningsplikt. Man bør derfor følge disse anbefalingene:

 • Organiser arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tunge løft og bæring.
 • Bruk hjelpemidler for løft og forflytning.
 • Unngå tunge løft i sittende stilling.
 • Unngå enkeltløft på mer enn 25 kg.
 • Unngå løft på mer enn totalt 6000 kg per dag i stående og gående arbeid.
 • Unngå løft på mer enn total 3000 kg per dag i sittende stilling.
 • Unngå at bæreavstanden er for er lang. Bruk heller hjelpemidler.
 • Vurder alltid belastningen og risikoen opp mot den enkelte arbeidstakers forutsetninger og helse.

For den som arbeider med kaffe er ikke dette gjennomførbart!

Kanskje ikke slik det er i dag, men EU-regler vil kunne innskjerpe reglene og det sies at grensen for enkeltløft kan bli satt til 20 kg. Det vil i såfall bety at det må gjøres store endringer i kaffebransjen i Europa.

Som leverandør til kaffebrenneri i Norge og andre land i EU ønsker vi selvsagt å følge regelverket, men som de fleste i denne bransjen vet, det går stort sett i 48, 60 og 70 kg sekker. Da med unntak av det du kan få fra sorze4, fra oss. Det meste av det vi har inne nå er i 30 kg sekk, og 20 kg kartonger, noe som kanskje letter hverdagen for en del av våre kunder og forhåpentligvis holder sykefraværet nede. Noen har i allefall meldt tilbake om det.

Det er en grunn til at de fleste selger i store sekker. Først og fremst fordi det alltid har vært slik, men man bør vel endre praksis når reglene endres? En annen årsak er nok at produsentene finnder det mest praktisk å bruke store sekker, for det har jo alltid vært slik for dem også… men det må jo ikke fortsette slik til evig tid? Vi har jo byttet ut hest og kjerre med bil og nå vil noen bytte ut lastebilen med sykkellevering, selv om det for oss kanskje kan se ut som en utfordring å laste 600 kg på en sykkel, men det er kanskje slik at alt går om det er vilje?

Vi er interessert i å vite hva DU vil!

En suksessoppskrift vi forsøker å jobbe etter er en som ble presentert til oss av Keith Cunningham da han var i Trondheim for noen år siden (Du finner Keith Cunningham på YouTube):

SUCCESS = FOWTN + GAGI + GITT

Dette ser kanskje litt kryptisk ut, men det er årsaken til at vi nå spør våre kunder om hva de ønsker. Suksessoppskriftens bokstaver står for:

 1. Find out what they need
 2. Go and get it
 3. Give it to them

Vi håper du har 1-minutt til å svare på vår lille spørreundersøkelse. Vi vil gi en av de som svarer en liten overraskelse til jul. En liten pose som kom med en fugl, en Jacu Bird, verdens mest eksklusive kaffe.

[qsm quiz=6]

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top