People with placards and posters on global strike for climate change.

Om klimagasser, politikere og aktivister

De reiser i flokk til steder som Dubai, politikere og klimaaktivister. De skal bestemme når det er slutt på fossil energi for redde klimaet, men ingen snakker om problemet som kanskje er litt mer kompleks enn hvilket drivstoff man benytter i transportmidlene. Biler, bly og båter. Befolkningsveksten ingen vil snakke om Det er klart at […]

Om klimagasser, politikere og aktivister Read More »