Ønsker du å eksportere til Brasil, men byråkratiet stopper deg?

Brasil er et land som har tatt imponerende skritt innen mat- og helsekostsektoren, men i Brasil kan man stå overfor en rekke utfordringer når det gjelder godkjenning av næringsmidler og importprosesser. For europeiske selskaper som ønsker å eksportere til Brasil, kan dette være en tidkrevende og kostbar prosess. La oss se nærmere på noen av de viktigste utfordringene:

 1. Godkjenningsorganer (MAPA og Anvisa):
  • MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) er Brasils landbruksdepartement, ansvarlig for å regulere og godkjenne landbruksprodukter, inkludert matvarer.
  • Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) er Brasils helseovervåkningsbyrå, som håndterer godkjenning av matvarer og legemidler.
  • Begge organene har strenge krav og prosedyrer for godkjenning, noe som kan føre til forsinkelser og byråkrati.
 2. Tidskrevende prosesser:
  • Godkjenningsprosessen kan ta lang tid, spesielt når det gjelder nye produkter eller endringer i eksisterende produkter.
  • Selskaper må sende inn omfattende dokumentasjon, inkludert ingredienslister, produktspesifikasjoner, analyseresultater og mer.
 3. Importavgifter og tollklarering:
  • Importavgifter kan utgjøre en betydelig kostnad for selskaper som ønsker å importere varer til Brasil. Selskaper som leverer denne tjenester tar som regel en minimums månedslønn (ca. 3.000 NOK)
  • Riktig deklarering av varer er avgjørende for å unngå unødvendige avgifter og kutte importkostnader.

Sorze4 AS har en løsning for europeiske selskaper som ønsker å eksportere til Brasil. Claudia, en av våre gründere, er sertifisert som Matkjemiker i Brasil, i tillegg til å ha mastergrad i overvekt, spiseforstyrrelser, er utdannet radiograf og er FN sertifisert på strålevern. Hun kan i de fleste tilfeller raskt og effektivt godkjenne næringsmidler for import til Brasil. Dette betyr at du normalt ikke behøver å vente på de brasilianske godkjenningsorganene, og du kan få produktene dine raskere på markedet.

Vi tilbyr også en smidig eksportprosess til Sorze4 Brasil, der vi tar oss av tollklarering og videre distribusjon til oppdragsgivers kunde. Med vår ekspertise og fokus på kvalitet, kan vi hjelpe deg med å navigere gjennom utfordringene knyttet til brasiliansk import. Ikke bare for produktgodkjenning, men også gi bistand til selve fortollingen.

Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan bistå deg med å få dine produkter godkjent og eksportert til Brasil på en enklere måte.

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top