Meer Natuurlijk BV | En ny sorze4 distributør

 Det er ikke lett å lansere nye produkter under den pågående pandemien, men det hjelper å ha riktig produkt. Isolasjon, nedstegning, og karantener gjør at folk ikke får sin daglige mosjon og da er det selvsagt viktig å kutte ned på kaloriene. Det er selvsagt positivt for oss, men vi må innrømme at det å ikke kunne ha smaksprøver i butikkene, det forsinker prosessen.

Meer Natuurlijk BV vår nye distributør i Belgia, Nederland og Luxenburg

Daglig leder Indra Rampertap Zupančič kommer opprinnelig fra Suriname, erernæringsfysiolog, men har også i 22 år hatt en kommersiell job i den nederlanske banken ING.

Meer Natuurlijk BV vil være vår lokale kontakt mot industrielle kunder og retail kunder.

Skulle du ønske å ta kontakt med Meer Natuurlijk BV så sender du en E-post til benelux@justsweet.com

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top