Hvordan vil den nye avskogingslovgivningen påvirke deg?

 Den siste lovgivningen i EU vil forplikte kaffeimportører og kaffeprodusenter (og en del andre importører og produsenter) i Norge til å bevise at deres forsyningskjeder ikke involverer avskoging. Selv om dette har skapt umiddelbare bekymringer blant EU-baserte kaffeprodusenter, har den økte vektleggingen av avskoging konsekvenser for brennere og kaffebedrifter over hele verden.

For forbrukere vil det kunne bety dyrere kaffe, men ikke hvis kaffebønnene kommer fra sorze4 AS. Vi har praktisert denne lovgivningen før den ble bestemt.

Ny EU-lovgivning

Denne forskriften en del av EU sin Green Deal, som ble presentert i 2019 og har som mål å transformere EU til et rettferdig og velstående samfunn. Målene er å svare på forbrukernes etterspørsel etter mer bærekraftige produkter, redusere EUs bidrag til global avskoging, og oppmuntre partnerland til å beskytte sine skoger.” De obligatoriske due diligence-reglene er relevante for alle som distribuerer og selger varer i EU/EØS-markedet eller eksporterer fra EU/EØS.

Produkter må være avskogingsfrie, lovlige i landet der de ble produsert, og inneholde en due diligence-erklæring som bekrefter produktets avskogingsfrie status. 

I praksis betyr dette at all kaffe må kunne spores tilbake til gården der den ble vokst. Det innebærer at enhver avskoging på en kartlagt gård automatisk vil hindre produktet fra å bli importert til EU/EØS.

Gjelder ikke bare kaffe

Forordningen om avskogingsfrie produkter pålegger selskaper registrert i EUs medlemsland å sikre at trevirke, palmeolje, soya, kaffe, kakao, gummi og storfe de importerer eller eksporterer ikke er produsert på land som ble avskoget etter desember. 31, 2020

I plenum 19. april 2023 ble forskriften stemt over og godkjent. “Loven vil snart bli publisert i EUs offisielle tidsskrift og trer i kraft 20 dager etter at den er offentliggjort. I henhold til den typiske tidslinjen for EU-lovgivning vil reglene gjelde for importører og større virksomheter 18 måneder etter at loven trer i kraft, og for mindre virksomheter 24 måneder senere. Lovverket kan imidlertid gjelde annerledes for små og mellomstore operatører, selv om det fortsatt er noen spørsmål om hvordan disse vil bli definert.

Sporbar kaffe fra sorze4 AS

Alle kaffebønner vi har importert fra Brasil siden 2019 har vært sporbar til opprinnelsen. Til gården hvor den ble dyrket. Det vil vi fortsette med, og vi vil fortsette å bruke sertifiseringer fra Rainforest Alliance.

Implikasjonene av avskogingsforordningen for virksomheter utenfor EU/EØS

Selv om virkningen for EU/EØS-bedrifter er åpenbar, har denne forordningen fortsatt to primære virkninger for bedrifter utenfor EU. Forordningen vil bli fulgt av lignende lovgivning i andre regioner. Med et økende fokus på klimaendringer og på økende forbrukerkrav om bærekraftige og etiske varer, vil muligens andre land og regioner snart følge etter. Ved å fokusere på avskoging nå, vil virksomheter være klare til å etterleve enhver ny lovgivning som måtte oppstå i årene som kommer.

For det andre, mens EU-bedrifter må overholde disse reglene nå, kan bedrifter i andre regioner dra nytte av å bygge avskogingsfrie forsyningskjeder. Forbrukere søker bærekraftig kaffe og viser preferanser for kaffe som oppfyller deres standarder. Å ta skritt for å skaffe avskogingsfri kaffe før noen lover er på plass, kan gi bedriften din konkrete fordeler.

EU: Major Step For ‘Deforestation-Free’ Trade
Companies Required to Respect Environment, Human Rights in Supply Chain

https://www.hrw.org/news/2023/04/19/eu-major-step-deforestation-free-trade

 

Scroll to Top