Hvor mye JustSweet kan industrien bruke i produkter?

Steviol glykosider er naturlige søtstoffer som utvinnes fra planten Stevia rebaudiana. De er godkjent som tilsetningsstoffer i mat og drikke i EU, men det finnes regler for hvor mye som kan brukes i ulike produkter. EFSA (European Food Safety Authority) har fastsatt akseptabelt daglig inntak (ADI) av steviol glykosider til 4 mg per kg kroppsvekt per dag. ADI er den mengden av et stoff som man kan spise hver dag gjennom hele livet uten at det er helseskadelig.

EFSA har også satt maksimale bruksmengder for steviol glykosider i ulike produktgrupper, som varierer fra 20 til 2700 mg/kg. Disse grensene er basert på estimert forbruk av de ulike produktene og sikkerhetsmarginer. Hvis et produkt ikke er listet i EFSA sin tabell, kan man bruke en tommelfingerregel at man kan benytte 18,2 g JustSweet per 100 Steviol equivalenter. JustSweet er et naturlig søtstoff som inneholder steviol glykosider og prebiotiske fibre.

Under teksten har vi lagt inn en tabell for forskjellige produktgrupper med maksimale bruksmengder for JustSweet.

(Kontroller for Zoom og fullskjerm finner du under dokumentet)

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”41571″][/3d-flip-book]

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top