Redd sjøfuglene! Stopp bruk av kunstig søtning

 

Plast har fokus og er en miljøutfordring

Hvem har ikke hørt om store utslipp av plast som kommer med elver og ut i havet? Definitivt en miljøutfordring som må tas på ansvar. Dessverre blir det som de sier “mye ull og lite sau”. Mye snakk og lite gjort, men man forventer kanskje ikke noe annet når det mer enn noe annet ser ut til å være noe som skal lokke miljøbevisste, eller bekymrede velgere? 

Plast i havet er en utfordring vi må da mer alvorlig. Det er en alvorlig trussel for oss alle, og det er vanskelig å forutsi konsekvensene hvis vi ikke gjør noe med problemet.

Det finnes løsninger på lang sikt, men det vil ta 500 år!

Plasten som allerede finnes i havet vil det ta opptil 500 år før den er tilnærmet borte, men for at plast skal forsvinne fra havene forutsetter det at vi finner en løsning og bytter ut materialene i plastemballasjen vi bruker nå. Å tro at vi klarer oss helt uten plast er ikke veldig realistisk og da er biologisk nedbrytbar et alternativ.

Biologisk nedbrytbar plast er materialer som er i ferd med å bli en populær erstatning ettersom forbrukere etterspør grønne alternativer. I stedet for å forbli i naturen i hundrevis av år, kan biologisk nedbrytbar plast brytes ned av mikrober, tygges opp og gjøres om til biomasse, vann og karbondioksid (eller i fravær av oksygen, metan i stedet for CO2).

En undergruppe av slike plasttyper er komposterbare, noe som betyr at de ikke bare brytes ned av mikrober, men at de – sammen med mat og annet organisk avfall – kan omdannes til kompost.

Hva med andre kjemikaler og annen forurensning fra mennesker?

De fleste tenker nok ikke over det, at noe som er lovlig å spise, eller drikke, kan være skadelig for naturen. Syntetiske søtningsstoffer er slike kjemikalier og stadig mer forskning dokumenterer hvordan slike forurenser naturen og kan bli en trussel for alt levende på planeten. Her er ingen syntetiske søtninger unntatt. Forskning har vist at alle kan være en miljøutfordring, og da bør kanskje den enkelte forbruker tenke over de valg som gjøres når man velger hva man bruker.

Sukralose – Halvparten vil være borte om 3.000 år!

Forskningen viser at søtningsstoffer som sukralose kan påvirke mikroorganismers formeringsevne. Det høres kanskje ufarlig ut, men andre lever av slike, og det kan få en dominoeffekt i hele næringskjeden.

Sukralose er en kovalent klorbinding. Et sammensatt molekyl med sukker og klor. Problemet med kovalente bindinger er at de ikke kan brytes ned i naturen, som f.eks. biologisk nedbrytbar plast. Kovalente bindinger er ikke naturlige og ingen ting kan bryte dem ned. Derfor brytes ikke sukralose ned i kroppen. Noe går rett igjennom. Noe blir igjen.

Vær bevisst  på hva du velger. Velg heller naturlige produkter istedet for syntetiske som forskning dokumenterer effektene av.

Referanser for den som ønsker å lese mer om dette:

NIH – National Library of Medicine | National Center for Biotechnology Information
Environmental Impact of the Presence, Distribution, and Use of Artificial Sweeteners as Emerging Sources of Pollution

Academia.edu 
Artificial Sweeteners-An Ignored Environmental Threat ?

Scroll to Top