Blir alt dyrere nå som Biden blir president i USA?

Som regel er det slik at en svakere “greenback” øker etterspørselen på harde og myke commodities, altså råvarer. Etter valgresultatet i USA ble, tilsynelatende klart, har USD startet sin vandring nedover. USA’s valuta som lenger lå godt over 9 tallet har svekket seg i forhold til mange andre valutaer. Det betyr at børsspekulanter, som under, eller etter finanskrisen i 2008, investerer sine penger i netteopp commodities.

Vi som jobber bla. med kaffe følger spesielt de prisene nøye. Der er det ikke bare kursen på USD som som påvirker det, men også det at forventningene til neste sesong er 50% av årets (2020). Årsaken er kraftig regn i blomstringstiden, noe som førte til at mange kaffeblomster rett og slett ble revet av plantene. Ingen blomster, ingen bier og derfor mindre kaffe. Foreløpig har kanskje ikke dette gjort et stort utslag fordi årets avling var unormalt stor pga. gunstigere klima.

 

Vi vet at noen kaffeeksportører i Brasil har satt en del salg på vent. Dvs. de sier at de er utsolgt fordi de mener de vil få mer igjen neste år, men de seriøse eksportørene ville aldre selge fjorårets avling som årets. Det hjelper lite å pakke kaffen i nye sekker når det er spesialkaffe. Man kjenner det på lukten.

For de som selger utelukkende til dagligvaren går det uansett på pris, og de kjøper kanskje allerede et, eller flere år gammel kaffe fordi prisen er lavere, men også de vil merke at prisene går opp, og kundene vil merke det på kassalappen.

 

Ikke bare kaffe, men også andre matvarer vil gå opp i pris

 

USD svekker seg mot de fleste valutaer

Grafene over viser utviklingen for USD fra valgdagen i USA; 3. november. Det det vil gjøre mest utslag for er selvsagt amerikanskje velgere som alle er avhengig av importvarer. I tillegg til nedstegninger pga. Covid-19 og forventet høyere skatter vil amerikanske velgere måtte slite med høyere priser på matvarer. Det hjelper lite om maten produseres i USA da prisene kontrolleres av verdensmarkedet.  

Også i Norge vil man på sikt kutte få høyere matpriser som konsekvens av en svakere USD. Hvor mye, og hvilken mat, det gjenstår å se. Men korn, derav brødvarer, kaffe, kjøtt, sukker, og en dell andre commodities vil få høyere pris. 

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top