Amazon Secret Desktop skjermbakgrunn

Det hender vi ønsker å fornye skjermens bakgrunn, eller bildet på låseskjermen (Windows). Da bruker vi gjerne bilder som minner oss på at vi har flere gode drikker, som Fruity’n Sweet, men ikke minst det som er Norge’s største drikkevarebrand på Facebook, “The Amazon Secret” – Bare sånn i tilfelle du skulle ha lyst til å bytte ut skjermbakgrunnen noen dager så legger vi ut våre her. Vi starter med den vi laget i dag, men vil legge ut flere etterhvert.

1920×1080
1280×1024
1024×768
1920×1080
1280×1024
1024×768
1920×1080
1280×1024
1024×768
MOBILE PHONE

Discover more from sorze4.com

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top