Ny studie: Aspartam knyttes til hukommelsestap

Jan Yttereng

Jan Yttereng

På tv2.no ble det 22. september publisert en artikkel som indikerer at aspartam kan forårsake hukommelsestap. Nedenfor finner du et sammendrag av den publiserte artikkelen:

  • Aspartamstudie: En studie utført av forskere ved Florida State University College of Medicine har funnet en sammenheng mellom aspartam, et kunstig søtningsmiddel, og svekket hukommelse og læring hos mus.
  • Forsøksmetode: Musene ble delt i tre grupper og fikk vann med ulike mengder aspartam i 16 uker1. Deretter ble de testet i hvordan de kom seg ut av labyrinter2. Musene som fikk aspartam presterte dårligere enn de som fikk rent vann. Effekten ble også observert hos barna til aspartamdrikkende hannmus.
  • Mulige konsekvenser: Studien antyder at aspartam kan ha negative effekter på kognitive evner hos mennesker, spesielt barn. Aspartam er et vanlig søtstoff som brukes i mange mat- og drikkevarer, som lettbrus, tyggegummi og meieriprodukter3. Det har tidligere vært mistenkt for å være kreftfremkallende.
  • Forskeruttalelser: Forskerne bak studien oppfordrer til mer forskning på aspartams sikkerhet og virkning.

Studien fra Florida State University College of Medicine som undersøker effekten av aspartam på hjernen viser at aspartam, et kunstig søtningsmiddel, kan føre til lære- og hukommelsesvansker hos mus¹. Forskerne ved Florida State University College of Medicine har funnet at avkommet til hannmus som fikk aspartam i mengder som er mye lavere enn det som er ansett som trygt av det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA), viste lære- og hukommelsesvansker over en kontrollert 16-ukers periode¹. Denne studien er en forlengelse av tidligere forskning som koblet aspartaminntak til angst hos mus¹.

Vennligst merk at denne informasjonen er basert på dokumenterte forskning og kan endres over tid.

(1) College of Medicine researchers discover learning and memory deficits …. https://news.fsu.edu/news/health-medicine/2023/09/18/college-of-medicine-researchers-discover-learning-and-memory-deficits-after-ingestion-of-aspartame/.
(2) Bhide Lab discovers learning and memory deficits after aspartame …. https://med.fsu.edu/spotlight/home/bhide-lab-discovers-learning-and-memory-deficits-after-aspartame-ingestion/mon.
(3) Researchers discover learning and memory deficits after ingestion of …. https://medicalxpress.com/news/2023-09-memory-deficits-ingestion-aspartame.html.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

Recent Post

Scroll to Top