Eksport og Import Brasil

Å importere fra Brasil er vanligvis uproblematisk. For ikke animalske næringsmidler kreves vanligvis bare en forhåndsmelding til Mattilsynet. For animalske produkter (EU / EØS) kreves en importmelding i TRACES.
Å eksportere/importere slikt til Brasil krever en autorisasjon der  importøren må ha en ansvarlig person med en form medisinsk bakgrunn, eller er matingeniør. Sorze4 AS har en slik autorisasjon og skulle du ha slike behov kan du vurdere å ta kontakt med oss.

SORZE4 AS I BRASIL

Claudia Münch

Produtos Funcionais Ltda.

Claudia Münch Produtos Funcionais, Sorze4 AS har en autorisasjon for import av næringsmidler til Brasil.

Scroll to Top